Ing. Pavel Štohl

Senátor Parlamentu České republiky

Ing. Pavel Štohl - senátor Parlamentu České republiky

Názory a komentáře

S blížícími se prezidentskými volbami je dobré udělat si rekapitulaci prezidentování Miloše Zemana. Udělal to v rozhovoru Josef Klíma a já dodávám - je to naprosto výstižné, schvaluji a podepisuji.

Senát schválil zavedení elektronické evidence tržeb, v důsledku čehož budou muset podnikatelé elektronicky posílat finanční správě informace o tržbě a vystavovat zákazníkům účtenky. Jako první se do evidence zapojí hotely a restaurace, a to zřejmě od listopadu. Postupně přijdou na řadu i další podnikatelé. Vláda si od této evidence slibuje omezení daňových úniků, tedy až osmnáct miliard korun navíc do státní pokladny.

Můj názor na tuto záležitost je takový, že i když schválený zákon není zdaleka ideální, obecně s ním souhlasím. Osobně bych však uvítal, aby se nevztahoval na ty nejmenší podnikatele, například s ročními tržbami do čtyř set tisíc korun. Podle schváleného znění se totiž zákon bude vztahovat třeba i na paní, která prodává u hřbitova svíčky. To znamená, že i ona se bude muset připojit k elektronické evidenci tržeb prostřednictvím internetu, pravděpodobně si bude muset koupit pokladní zařízení a podobně. A v takovém případě je nebezpečí, že někteří malí živnostníci raději ukončí činnost. Pokračovat by pro ně bylo příliš nákladné a složité.

Při projednávání v Senátu však bohužel nebylo reálné tento požadavek do stávajícího znění zákona zapracovat. Proto jsme se domluvili s některými kolegy senátory, že se pokusíme v následujících měsících připravit pozměňovací návrh, který bychom konzultovali i s ministerstvem financí a který by vyjmul z této povinnosti právě drobné živnostníky.

Jako zřizovatele znojemské vysoké školy mě velmi zajímala novela vysokoškolského zákona, která výrazně mění pravidla pro akreditace studijních oborů. Nynější akreditační komise bude nahrazena novým národním akreditačním úřadem, v jehož kompetenci bude vydávat povolení nikoli pro jednotlivé studijní obory, ale pro celou oblast. Jednotlivé studijní obory si pak vysoké školy budou vypisovat samy.

Například znojemská škola zažádá o povolení pro oblast ekonomiky a v případě souhlasu bude potom na ní, zda vypíše obory financí, účetnictví nebo třeba ekonomiku cestovního ruchu. Díky této změně budou vysoké školy samostatnější, na straně druhé na ně ovšem budou kladeny větší nároky. Znojemská vysoká škola bude novou akreditaci potřebovat od školního roku 2018/2019.

"Masový přiliv muslimů považuji za velkou hrozbu a bezpečnostní riziko pro všechny. Samozřejmě ne všichni uprchlíci jsou teroristé, ale bohužel v souvislosti s migrací k teroristickým útokům dochází. Je proto třeba, aby čeští zástupci mysleli na bezpečnost zejména vlastních obyvatel. Solidarita je sice důležitá, a osobně jsem všemi silami pro to, abychom finančně pomáhali zemím sužovaných válkou, ale nikoliv přijímáním uprchlíků." Číst celý článek.

"Osobně si plně stojím za povinným očkováním a myslím si, že pokud bychom od něj upustili, uděláme velkou chybu. Nepřekvapilo by mě, kdybychom pak za pár let řešili opačný problém, tzn. že občané by si stěžovali na vládu kvůli tomu, že povinné očkování nezajišťuje.
Složitější je otázka, zda by mělo být neočkované dítě přijímáno na školu v nebo na jiné zotavovací akce. Osobně jsem hlasoval pro to, že neočkované dítě může být přijato na školu přírodě, i když jsem si vědom, že nejde o jednoznačné rozhodnutí. Obě varianty mají svá pro a proti."

" V současné době je u nás nulová tolerance alkoholu, a to jak pro řidiče zatak pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, to znamená i pro cyklisty. Zákon dokonce nerozlišuje, zda se cyklista pohybuje v provozu mezi vozidly na silnici nebo na značené cyklostezce. Tuto problematiku řešil pozměňovací senátní návrh, který navrhuje tolerovat určité promile alkoholu. V případě nehody by však přítomnost alkoholu znamenala přitěžující okolnost. Jsem tedy pro, aby na značených cyklostezkách se alkohol v omezené míře toleroval. Mám pro to několik argumentů. Jednak odborníci tvrdí, že do hladiny alkoholu 0,3 promile se reakční doba v podstatě nemění, jednak je potom otázkou, proč se vlastně na Moravě budují vinařské cyklostezky, když se při návštěvě sklípku nesmí ochutnat ani sklenka vína.
Vím, že v řadě evropských zemí je určité množství alkoholu v krvi nejen u cyklistů tolerováno. A to platí i v případě řidičů motorových vozidel. Například státy Franci, Itálie, Polsko, Švýcarsko tolerují půl promile alkoholu v krvi u cyklisty, Rakousko má dokonce 0,8 promile. "

" V současné době náleží zaměstnanci náhrady mzdy při pracovní neschopnosti od čtvrtého dne. To by se ale mohlo v brzké době změnit. Připravuje se totiž novela zákoníku práce, která počítá s tím, že první tři dny nemoci by byly opět placeny. Osobně s filosofií tohoto zákona souhlasím. Mám totiž zkušenosti z praxe, že při krátkodobé nemoci si zaměstnanci často raději vezmou dovolenou, než by stonali doma zadarmo. A co je ještě horší. Část zaměstnanců při vědomí toho, že neobdrží v prvních třech dnech pracovní neschopnosti ani část své minimální mzdy, riskuje zdraví své i svých kolegů a chodí do práce třeba s virovým onemocněním. S touto částí návrhu zákona však nesouhlasí sdružení podnikatelů a živnostníků. Tuto náhradu mají totiž hradit zaměstnavatelé, kterým by se tím zvýšily náklady. Návrh zákoníku práce byl zatím odročen a bude se znovu projednávat až po novém roce. "

Zprávy

 • Ing. Pavel Štohl - Senátní inventura

  3. 12. 2018

  Senátní inventura
  Rozhovor pro Znojemsko.
  Více ...
 • Ing. Pavel Štohl - Beseda o Japonsku

  26. 11. 2018

  Beseda o Japonsku
  Beseda pro veřejnost.
  Více ...
 • Japonsko

  8. 9. - 13. 9. 2018

  Hospodářský výbor Senátu
  Pracovní cesta do Japonska
  Více ...