Ing. Pavel Štohl

Senátor Parlamentu České republiky

Když v červnu 2016 slavily v Mašovicích 970 let od první písemné zmínky obce, hostem oslav byl také senátor Ing. Pavel Štohl, který pozval Mašovické na návštěvu Senátu do Valdštejnského paláce v Praze s prohlídkou zajímavých míst této budovy.

Starosta obce Libor Jurka poděkoval za nabídku a řekl, že ji rádi využijí.

A v červnu 2017 se tato návštěva Mašovických v Senátu opravdu uskutečnila.

Dne 17. června 2017 se v Únanově slavilo 790 let od založení obce. Oslavy byly velkolepé a v rámci kulturního programu vystoupili například Standa Hložek, Vladimír Hron nebo Lešek Semelka.

Slavnostní zahájení provedl starosta obce Vojtěch Fabík a místní občany pozdravil také senátor Ing. Pavel Štohl.

V květnu 2017 se uskutečnil 3. ročník turnaje O pohár senátora ve florbale chlapců a dívek z prvního stupně základních škol.

Celkem se přihlásilo rekordních 22 družstev, které se nejprve utkali v základních kolech a v každé kategorii nejlepších 8 družstev postoupilo do finálové části, která se uskutečnila v pondělí 29. 5. 2017 ve sportovní hale.

V kategorii chlapců zvítězilo družstvo ZŠ nám. Republiky ( tým, který letos zvítězil také na mistrovství základních škol České republiky ), které ve finále porazilo družstvo ZŠ Mládeže Znojmo těsně výsledkem 4:3.

V kategorii děvčat prošel celým turnajem bez ztráty kytičky a celý turnaj vyhrál tým ZŠ Mládeže. Družstva na prvních místech obdržela kromě pohárů a medailí také poukaz na florbalové vybavení v celkové hodnotě 27 000 Kč.

Ve středu 22. března 2017 se uskutečnila beseda senátora Pavla Štohla se žáky na ZŠ Znojmo, Mládeže.

Tělocvična zaplněná do posledního místa vytvořila výbornou atmosféru, kde žáci pokládali senátorovi zvídavé otázky. Například na pamlskovou vyhlášku, otázku emigrantů, politické dění ve světě i v České republice, ale také na jeho dětství, založení vysoké školy a co obnáší život senátora.

Stovky studentů znojemských středních škol dostaly v prvním únorovém týdnu možnost rozhodovat o důležitých zákonech.

Ing. Pavel Štohl, který je mimochodem sám bývalým středoškolským učitelem, připravil pro studenty modelové situace týkající se například tzv. protikuřáckého zákona či pamlskové vyhlášky.

Středoškoláci na obchodní akademii či obou znojemských gymnáziích pak mohli vyslechnout nejen to, jak to při schvalování zákonů v České republice a především v Senátu chodí, ale také se seznámit s konkrétními připomínkami k jednotlivým zákonům, sami vyjádřit svůj názor a posléze pomocí připravených tabletů hlasovat.

Hlasování studentů - Zákon o ochraně zdraví

Zakon o ochraně zdraví.

Hlasování studentů - Protipamlsková vyhláška

Proti pamlsková vyhláška.

Poté představil Ing. Pavel Štohl studentům postoje jednotlivých senátorů, které nejlépe reprezentovaly názory celého spektra od bezvýhradných zastánců k bezvýhradným odpůrcům.

V sobotu 10. prosince 2016 uspořádal místní sbor dobrovolných hasičů v Hostimi již pravidelný předvánoční turnaj v malé kopané pro hasičskou mládež z celého okresu.

Soutěže se zúčastnilo celkem sto padesát dětí ve věku od šesti do patnácti let.

Vítězem turnaje v kategorii starších žáků a senátorský pohár získalo družstvo z Hostimi, v kategorii mladších žáků družstvo z Hnánic.

Senátor Pavel Štohl uspořádal pro starosty a zaměstnance městských a obecních úřadů seminář na aktuální téma Veřejné zakázky v ČR.

Na programu semináře byla mimo jiné řešena problematika mimořádně nízkých nabídkových cen, předražených nabídek, nabídek od jediného dodavatele nebo jak správně nastavit kritéria pro hodnocení nabídek. Přednášel ředitel odboru veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj Ing. Stanislav Bogdanov.

Dne 24. 11. 2016 se pro zastupitele obecních úřadů uskutečnil seminář, který se věnoval problematice trestní odpovědnosti v oblasti samosprávy měst a obcí. Přednášel JUDr. František Púry, předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu.

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 se uskutečnila schůzka starostů z okresu Znojmo se senátorem Pavlem Štohlem.

Na setkání byli zástupci obcí mimo jiné informováni o projednávání aktuálních zákonů, například zákona o střetu zájmu, zákona o ochraně ovzduší, zákona o elektronické evidenci tržeb a další.

V průběhu setkání si účastníci schůzky vzájemně vyměnili svoje názory a připomínky k dalším zákonům, které v průběhu roku 2016 projednával Senát ČR, resp. připravovaným zákonům na rok 2017.

Jako bývalý aktivní sportovec se pochopitelně snažím podporovat zapojení dětí v regionu do sportování. Jak se říká, účel světí prostředky, takže se nebráním pořádání turnajů o pohár senátora v různých sportech.

V loňském roce to byly například turnaje pro mladší žákyně ve florbalu nebo pro žáky v malé kopané. Letos připravujeme opět turnaj ve florbalu, tentokrát pro žáky.

Premiérově bych rád pomohl uspořádat i závody pro mládež v lehké atletice.

V neděli 15. května 2016 uspořádala obec Suchohrdly společně s TJ Suchohrdly na místním fotbalovém hřišti za účasti pozvaných hostů slavnostní zahájení provozu odlehčovacího fotbalového hřiště s umělým povrchem.

Pozvání přijali mj. místostarosta města Znojma Jan Grois, senátor Ing. Pavel Štohl a předseda Okresního fotbalového svazu ve Znojmě Zdeněk Leitner.

Hosté společně se starostou obce a za dohledu chlapců fotbalové přípravky TJ Suchohrdly slavnostně přestřihli pásku a poté se uskutečnil první zápas chlapců z přípravky.

Ve dnech 9. – 17. dubna 2016 navštívila Čínskou lidovou republiky delegace Senátu PČR ve složení Zdeněk Škromach, Veronika Vrecionová, Jan Veleba a Pavel Štohl.

V Šanghaji se delegace zúčastnila slavnostního otevření české expozice na strojírenském veletrhu CCMT a jednala ve společnostech Huawei a CEFC.

V Hongkongu se senátoři setkali s předsedou a poslanci Legislativní rady, s hongkongskou Radou pro rozvoj obchodu (HKTDC), s českými firmami v rámci veletrhu s elektro zbožím, s evropskou obchodní komorou a s kanceláří CzechTourism.

V Pekingu proběhla jednání s Evropsko-čínskou obchodní komorou, Informační kanceláří Státní rady ČLR, s Výborem pro finance a hospodářství Všečínského shromáždění lidových zástupců a s Čínským lidovým poradním shromážděním.

Senátní delegace taktéž navštívila Farmu čínsko-česko-slovenského přátelství.

Beseda Postřehy senátora byla z časových důvodů přesunuta na červen 2016. Přesný termín bude upřesněn v závislosti na časových možnostech hosta besedy.

Děkujeme za pochopení.

V pondělí 21. 12. 2015 se uskutečnila schůzka starostů z okresu Znojmo se senátorem Pavlem Štohlem.

Na setkání byli zástupci obcí mimo jiné informováni o projednávání návrhu zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům ve znění pozdějších předpisů.

V průběhu setkání si účastníci schůzky vzájemně vyměnili svoje názory a připomínky k dalším zákonům, které v průběhu roku 2015 projednával Senát ČR.

Na závěr bylo přislíbeno, že obdobná schůzka se uskuteční i v následujícím roce.

V sobotu 5. 12. 2015 uspořádal místní sbor dobrovolných hasičů v Hostimi již pravidelný předvánoční turnaj v malé kopané pro hasičskou mládež z celého okresu „O pohár senátora“.

Vítězem turnaje v kategorii starších žáků a senátorský pohár získalo domácí družstvo z Hostimi. Domů ale odjížděli spokojeni všichni, protože každý účastník turnaje obdržel tašku plnou sladkostí.

V pondělí 3. 9. 2015 se v klubu Harvart uskutečnila beseda Postřehy senátora, kde Ing. Pavel Štohl se podělil s přítomnými o své dosavadní zkušenosti z působení v Senátu, nechal nahlédnout do zákulisí při projednávání zákonů.

Dne 29. 5. 2015 se konal 1. ročník turnaje mladších žákyň ve florbalu O pohár senátora. Turnaje se zúčastnilo celkem 9 družstev z celého znojemského okresu.

Vítězem se stala ZŠ Slovenská, která obdržela poukázku v hodnotě 10 000 Kč na vybavení florbalové výstroje. Na 2. místě skončila ZŠ Mládeže s poukázkou v hodnotě 7 500 Kč a 3. místo obsadila ZŠ nám. Republiky s poukázkou v hodnotě 5 000 Kč.

Poděkování za úspěšné uspořádání turnaje patří také městu Znojmu a florbalovému oddílu TJ Znojmo.

Dne 6. 3. 2015 se konal první den otevřených dveří, kde si zájemci mohli prohlédnout senátorskou kancelář a obrátit se s konkrétními dotazy a problémy přímo na senátora znojemského okresu.

Senátorská kancelář je otevřena již od listopadu 2014 a dny otevřených dveří se budou konat pravidelně jednou za čtvrt roku. Příchozí budou mít jistotu, že senátor bude osobně přítomen.

Zájemci se mohou domluvit s asistentem Jakubem Malačkou, který jim domluví osobní schůzku se senátorem i mimo tyto termíny.

V sobotu 6. 12. 2014 uspořádal místní sbor dobrovolných hasičů v Hostimi již pravidelný předvánoční turnaj v malé kopané pro hasičskou mládež z celého okresu.

Obliba turnaje rok od roku stoupá a tak se letošního ročníku zúčastnilo rekordních 27 družstev, což znamená sto šedesát dětí ve věku od šesti do patnácti let.

Na úspěšné organizaci turnaje má velkou zásluhu vedoucí hasičské mládeže okresu a zároveň velitel SDH Hostim pan Rudolf Souček.

Aby se turnaj mohl uskutečnit, je potřeba zajistit také sponzory. Kromě tradičního sponzora MUDr. Milana Špačka se letos hlavním sponzorem stal senátor za okres Znojmo pan Pavel Štohl.

Vítězem turnaje v kategorii starších žáků a senátorský pohár získalo družstvo Hostěradic. Domů ale odjížděli spokojeni všichni, protože každý účastník turnaje obdržel tašku plnou sladkostí.

Ve čtvrtek 20. listopadu hostila Základní škola a Mateřská škola ve Višňové mezinárodní workshop nazvaný Škola jako vzdělávací, kulturní a společenské centrum obce.

Nabídky k účasti na vzdělávací akci využilo 39 zástupců škol, zřizovatelů škol a neziskových organizací. Pozvání přijal i nově zvolený senátor za Znojemsko pan Ing. Pavel Štohl.

V den státního svátku 28. října 2014 jsme v obci Blížkovice slavnostně otevřeli nově zrekonstruované náměstí.

Ve čtvrtek 23. 10. 2014 jsme slavnostně otevřeli nově zrekonstruované náměstí ve Vranově nad Dyjí.