Ing. Pavel Štohl

Senátor Parlamentu České republiky

Rozhovor se znojemským senátorem Pavlem Štohlem pro Znojemsko můžete stáhnout ve formátu PDF.

Rozhovor pro Znojemsko - Pavel Štohl

Zpravodaj senátora Pavla Štohla můžete stáhnout ve formátu PDF.

Zpravodaj senátora Pavla Štohla

V sobotu 2. listopadu se v Městském divadle ve Znojmě uskutečnil Benefiční koncert. Výtěžek koncertu byl věnován nadačnímu fondu Pomáháme Znojemsku.

V průběhu benefice bylo z nadačního fondu Pomáháme Znojemsku rozděleno 260 000 Kč.


Zpravodaj senátora Pavla Štohla můžete stáhnout ve formátu PDF.

Zpravodaj senátora Pavla Štohla

O nadačním fondu

V těchto dnech jsem založil nadační fond POMÁHÁME ZNOJEMSKU, jehož posláním je podpora rozvoje regionu okresu Znojmo, a to zejména v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociální pomoci, a dále v oblasti rozvoje sportovních, kulturních a dalších volnočasových aktivit, zejména dětí a mládeže.

Jako počáteční vklad jsem na transparentní účet fondu vložil 100 000 Kč a budu se snažit obdobnou částkou přispívat i v dalších letech. Za účelem zajištění dostatečných finančních prostředků pro podporu projektů budeme samozřejmě oslovovat podniky a organizace ze znojemského regionu se žádostí o finanční podporu do tohoto fondu.

O výběru projektů, které získají nadační příspěvek, bude rozhodovat správní rada nadačního fondu na základě podaných žádostí.

Slovo zakladatele fondu Pavla Štohla

Od narození žiji ve Znojmě a jako znojemský patriot jsem do Senátu kandidoval s tím, že pokud budu zvolen, bude jednou z mých priorit pomoc našemu regionu. Aby lidé v našem okrese měli pokud možno co nejlepší podmínky k aktivnímu životu. Po zralé úvaze jsem usoudil, že nejschůdnější formou pomoci by mohlo být založení nadačního fondu, ze kterého by bylo možno poskytovat podporu jak lidem potřebným, tak lidem aktivním a obětavým, kteří v regionu působí a snaží se dělat něco pro druhé.

Podpora může být adresována buď přímo jednotlivcům (např. poskytování příspěvků osobám pracujícím jako dobrovolníci s dětmi a mládeží) nebo prostřednictvím různých organizací (například mateřských a základních škol, sportovních, zdravotnických a sociálních zařízení, neziskových organizací, spolků).

Budu velmi rád, pokud tato snaha najde v regionu odezvu a podniky a organizace z našeho znojemského okresu budou v uskutečňování finanční podpory nápomocni.

Nadační fond POMÁHÁME ZNOJEMSKU

Dne 3. 6. 2019 se na Městském stadionu Znojmo uskutečnily Běžecké závody SENÁTOR 2019 pro žáky a žákyně základních škol Znojemska.

Běžecké závody uspořádal oddíl atletiky TJ Znojmo a senátor za okres Znojmo Pavel Štohl.

Závody odstartovala dvojnásobná mistryně světa a současná držitelka světového rekordu v běhu na 800 metrů Jarmila Kratochvílová.

Závodu se zúčatnilo 234 závodníků.

Tento slavnostní akt se uskutečnil u příležitosti 14 let od založení Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo. Odhalení pamětní desky iniciovalo vedení SVŠE Znojmo jako poděkování bývalému starostovi města Znojma Pavlu Balíkovi za zásluhy o vznik a rozvoj znojemské vysoké školy.

Pamětní desku vytvořil akademický sochař Zdeněk Maixner.

Slavnostního aktu se zúčastnila velvyslankyně ČR v Rakousku Ivana Červenková, dále bývalý hejtman jihomoravského kraje a současný poslanec Parlamentu ČR Stanislav Juránek, místostarosta města Znojma Jan Blaha, vedení SVŠE Znojmo a další významní představitelé našeho regionu.

Senátor za okres Znojmo Pavel Štohl pořádá ve spolupráci s velvyslankyní ČR v Rakousku Ivanou Červenkovou

Setkání se starosty obcí, měst a městysů okresu Znojmo


Program setkání:

9:30 – 10:00 Registrace účastníků
10:00 – 10:30 Úvodní vystoupení senátora Ing. Pavla Štohla
Seznámení s vybranými návrhy zákonů projednávaných v Senátu, které se týkají obcí.
10:30 – 12:00 Zákon o registru smluv
Zákon o zpracování osobních údajů

Vystoupí zástupce Ministerstva vnitra ČR Mgr. Radek Horáček a JUDr. Kateřina Jamborová.
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 14:00 Vystoupení Ing. Lucie Karpíškové z Regionální rozvojové agentury JMK
Informace o podpoře projektů pro regionální rozvoj vykazující přeshraniční dopad, prodloužení Fondu malých projektů Rakousko-ČR do roku 2022.
14:00 – 14:15 Přestávka na kávu
14:15 – 14:25 Úvodní slovo velvyslankyně ČR v Rakousku JUDr. Ivany Červenkové
Seznámení s aktuální situací česko-rakouských vztahů.
14:30 – 15:30 Diskuse s paní velvyslankyní
Diskuse účastníků setkání s paní velvyslankyní česko-rakouské spolupráce na komunální úrovni.
15:30 Ochutnávka vín s ředitelem společnosti Znovín, a.s., Ing. Pavlem Vajčnerem.

Místo konání: Loucký klášter, Znojmo

Datum konání: 15. dubna 2019

Bližší informace: starostove2019@stohl-znojmo.cz

Verze pro tisk: Pozvánka (pdf)


Setkání starostů

Dne 26. listopadu 2018 se v klubu Harvart uskutečnila beseda o Japonsku. O zemi vycházejícího slunce besedovali majitelka cestovní kanceláře Milena Vančurová spolu se senátorem Pavlem Štohlem.

Během besedy měli posluchači možnost ochutnat tradiční japonské rýžové víno saké a tradiční japonský zelený čaj sencha s praženou rýží.

Beseda obsáhla vše od historie, náboženství, zvyklostí a tradic Japonska až po součastnou politickou a ekonomickou situaci a mentalitu Japonců. Na závěr nechyběly také cestovatelské špeky a rady pro budoucí návštěvníky Japonska.

Pohled na Japonsko se pravidelně střídal mezi vypravěči. Výsledkem byl téměř dokonalý mix pohledů, názorů, postřehů a zkušeností.

Mnoho ze zúčastněných posluchačů využilo možnosti k diskuzi, a už v průběhu vyprávění pokládali dotazy, a nebo přidávali i své zkušenosti z náštěv Japonska.


Beseda o Japonsku

Každý rok se jako senátor zúčastňuji zahájení školního roku na některé ze škol našeho okresu. Letos to byla ZŠ Kuchařovice a měl jsem k tomu jeden osobní důvod navíc.

Téměř půl roku jsme se společně se starostou obce a ředitelkou školy snažili, aby základní škola v Kuchařovicích mohla i nadále existovat, i když ministerstvo školství k tomu v řádném termínu nedalo souhlas. Ale už od nepaměti se traduje, že každá správná obec má mít školu, kostel a hospodu. Vzhledem k tomu, že Kuchařovice mají téměř 1 000 obyvatel, školu hezky opravenou a vzhledem k nadšení místních lidí, jsem byl vždy přesvědčen, že škola v Kuchařovicích musí zůstat zachována.

Jednání byla složitá, ale nakonec se, i díky společnému úsilí s panem poslancem Štolpou, dobrá věc podařila a ministerstvo školství další fungování školy schválilo. Potvrdilo se také, že pokud spojíme síly, a to bez ohledu na stranickou příslušnost, může z toho region jenom profitovat. Nadšení kuchařovických prvňáčků nám bylo nejlepší odměnou.

Na konci měsíce května proběhl již tradiční florbalový trunaj pro žáky základních škol, který se uskutečnil pod záštitou senátora Pavla Štohla.

Turnaje se zúčastnilo celkem 18 družstev, z toho 13 chlapeckých týmů a pět dívčích.

V kategorii chlapců turnaj ovládla ZŠ Mládeže, která tak získala pohár senátora a finanční odměnu v hodnotě 7 500 Kč na nákup florbalového vybavení. Na druhém místě se umístila ZŠ Tasovice a třetí byli chlapci ze ZŠ nám. Republiky. Z dívčích týmů byly nejúspěšnější děvčata ze ZŠ Tasovice, které ve finále porazily družtvo ze ZŠ Mládeže.

Tiskové konference senátorského klubu ČSSD dne 25. 4. 2018 se zúčastnili mj. předseda Senátu Milan Štěch, předseda klubu ČSSD Petr Vícha a dále senátoři Pavel Štohl a Vladimír Plaček. Briefink se věnoval jednak postoji senátorského klubu k případnému vstupu do vlády a z projednávaných zákonů potom zejména novele daňového řádu.

Delegaci měst Znojmo a Retz přijala 28. března 2018 velvyslankyně ČR ve Vídni JUDr. Ivana Červenková.

Zástupci obou měst seznámili paní velvyslankyni s aktuální situací ohledně přidělení pořadatelství Dolnorakouské zemské výstavy a v roce 2021. Za Znojmo se jednání zúčastnili senátor Pavel Štohl, místostarosta města Znojma Jan Blaha a zastupitel města Lukáš David.

Ve Vladislavském sále Pražského hradu Miloš Zeman složil předepsaný slib prezidenta republiky. Po něm následoval projev staronového prezidenta, ve kterém zaútočil na média, zejména na veřejnoprávní Českou televizi.

Někteří poslanci a senátoři na protest proti tomuto projevu odešli ze sálu. Před zahájením slavnostní akce jsme se vyfotili společně s předsedou hospodářského výboru Jaromírem Strnadem a místopředsedou výboru Karlem Kratochvílem.

Začátkem února se uskutečnilo v Budapešti jednání zástupců hospodářských výborů národních parlamentů zemí Visegradské čtyřky. Senát České republiky zastupoval na tomto jednání místopředseda hospodářského výboru senátor Pavel Štohl.

Na pozvání senátora Pavla Štohla přijel na návštěvu do Znojma velvyslanec ČR v Norsku Jaroslav Knot.

Nejprve se seznámil se zajímavostmi města Znojma a večer besedoval s vysokoškoláky v jejich klubu Harvart.

V prosinci 2017 se uskutečnil v Hostimi již tradiční turnaj žáků v malé kopané "O pohár senátora". Na úspěšné organizaci trunaje má velkou zásluhu SDH Hostim v čele s velitelem Rudolfem Součkem. Hlavním sponzorem turnaje se i letos stal senátor Pavel Štohl.

Vítězem turnaje v kategorii starších žáků se stalo a senátorský pohár získalo družstvo z Tasovic.

Dne 5. prosince 2017 uspořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu spolu s Asociací inovačního podnikání ČR tradiční předání ocenění Cena inovace roku.

Ceny soutěžícím předal senátor Pavel Štohl, spolu s Pavlem Švejdou, generálním sekretářem AIP ČR.

V rámci soutěže byly hodnoceny nejkvalitnější inovační produkty přihlašovatelů se sídlem v ČR.

Senátorský klub ČSSD uspořádal dne 14. 11. 2017 výjezdní zasedání do Znojma. Zasedání se zúčastnili 17 senátorů včetně předsedy klubu Petra Víchy a vedení Senátu - předsedy Milana Štěcha a místopředsedy Ivo Bárka.

Senátoři se setkali s předsedou společnosti Znovín Znojmo, a.s., Ing. Pavlem Vajčnerem, který je informoval o novinkách ve společnosti. Večer se uskutečnil společenský večer ve vysokoškolském klubu Harvart.

Předseda Senátu Milan Štěch přednášel na znojemské vysoké škole na téma "Senát a jeho postavení v ústavním systému ČR"

Dne 9. 11. 2017 se uskutečnila na SVŠE Znojmo Mezinárodní vědecká konference za účasti náměstkyně ministra financí ČR Aleny Schillerové.

Konference byla věnována elektronické evidenci tržeb a kromě paní náměstkyně zde vystoupili například senátor Pavel Štohl, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků doc. Karel Havlíček a dále zástupci spolkového ministerstva financí z Rakouska.

Dne 4. 10. 2017 se na hospodářském výboru mj. projednával zákon o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Zasedání výboru se zúčastnil mj. ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Dne 26. července 2017 se uskutečnilo v Senátu veřejné slyšení k petici za zrušení zákona o evidenci tržeb.

Za Senát se slyšení zúčastnili senátoři Jiří Oberfalzer, Pavel Štohl a Miloš Vystrčil. Kromě senátorů zde byli zástupci různých podnikatelských svazů.

Cílem slyšení bylo "dopátrat se" zejména toho, jaké dopady na drobné podnikatele zavedení EET mělo.

Když v červnu 2016 slavily v Mašovicích 970 let od první písemné zmínky obce, hostem oslav byl také senátor Ing. Pavel Štohl, který pozval Mašovické na návštěvu Senátu do Valdštejnského paláce v Praze s prohlídkou zajímavých míst této budovy.

Starosta obce Libor Jurka poděkoval za nabídku a řekl, že ji rádi využijí.

A v červnu 2017 se tato návštěva Mašovických v Senátu opravdu uskutečnila.

Dne 17. června 2017 se v Únanově slavilo 790 let od založení obce. Oslavy byly velkolepé a v rámci kulturního programu vystoupili například Standa Hložek, Vladimír Hron nebo Lešek Semelka.

Slavnostní zahájení provedl starosta obce Vojtěch Fabík a místní občany pozdravil také senátor Ing. Pavel Štohl.

V květnu 2017 se uskutečnil 3. ročník turnaje O pohár senátora ve florbale chlapců a dívek z prvního stupně základních škol.

Celkem se přihlásilo rekordních 22 družstev, které se nejprve utkali v základních kolech a v každé kategorii nejlepších 8 družstev postoupilo do finálové části, která se uskutečnila v pondělí 29. 5. 2017 ve sportovní hale.

V kategorii chlapců zvítězilo družstvo ZŠ nám. Republiky ( tým, který letos zvítězil také na mistrovství základních škol České republiky ), které ve finále porazilo družstvo ZŠ Mládeže Znojmo těsně výsledkem 4:3.

V kategorii děvčat prošel celým turnajem bez ztráty kytičky a celý turnaj vyhrál tým ZŠ Mládeže. Družstva na prvních místech obdržela kromě pohárů a medailí také poukaz na florbalové vybavení v celkové hodnotě 27 000 Kč.

Ve dnech 19. - 21. dubna 2017 přijel do Budapešti na pozvání předsedy maďarského Parlamentu předseda Senátu Milan Štěch.  Členy delegace byli senátoři Zuzana Baudyšová, Zdeněk Nytra a Pavel Štohl. Předseda Štěch s delegací se setkal mj. s prezidentem Jánosem Áderem. Hlavními tématy jednání byla problematika migrace vzájemné spolupráce v rámci zemí V4.

Ve středu 22. března 2017 se uskutečnila beseda senátora Pavla Štohla se žáky na ZŠ Znojmo, Mládeže.

Tělocvična zaplněná do posledního místa vytvořila výbornou atmosféru, kde žáci pokládali senátorovi zvídavé otázky. Například na pamlskovou vyhlášku, otázku emigrantů, politické dění ve světě i v České republice, ale také na jeho dětství, založení vysoké školy a co obnáší život senátora.

Stovky studentů znojemských středních škol dostaly v prvním únorovém týdnu možnost rozhodovat o důležitých zákonech.

Ing. Pavel Štohl, který je mimochodem sám bývalým středoškolským učitelem, připravil pro studenty modelové situace týkající se například tzv. protikuřáckého zákona či pamlskové vyhlášky.

Středoškoláci na obchodní akademii či obou znojemských gymnáziích pak mohli vyslechnout nejen to, jak to při schvalování zákonů v České republice a především v Senátu chodí, ale také se seznámit s konkrétními připomínkami k jednotlivým zákonům, sami vyjádřit svůj názor a posléze pomocí připravených tabletů hlasovat.

Hlasování studentů - Zákon o ochraně zdraví

Zakon o ochraně zdraví.

Hlasování studentů - Protipamlsková vyhláška

Proti pamlsková vyhláška.

Poté představil Ing. Pavel Štohl studentům postoje jednotlivých senátorů, které nejlépe reprezentovaly názory celého spektra od bezvýhradných zastánců k bezvýhradným odpůrcům.

V sobotu 10. prosince 2016 uspořádal místní sbor dobrovolných hasičů v Hostimi již pravidelný předvánoční turnaj v malé kopané pro hasičskou mládež z celého okresu.

Soutěže se zúčastnilo celkem sto padesát dětí ve věku od šesti do patnácti let.

Vítězem turnaje v kategorii starších žáků a senátorský pohár získalo družstvo z Hostimi, v kategorii mladších žáků družstvo z Hnánic.

Senátor Pavel Štohl uspořádal pro starosty a zaměstnance městských a obecních úřadů seminář na aktuální téma Veřejné zakázky v ČR.

Na programu semináře byla mimo jiné řešena problematika mimořádně nízkých nabídkových cen, předražených nabídek, nabídek od jediného dodavatele nebo jak správně nastavit kritéria pro hodnocení nabídek. Přednášel ředitel odboru veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj Ing. Stanislav Bogdanov.

Dne 24. 11. 2016 se pro zastupitele obecních úřadů uskutečnil seminář, který se věnoval problematice trestní odpovědnosti v oblasti samosprávy měst a obcí. Přednášel JUDr. František Púry, předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu.

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 se uskutečnila schůzka starostů z okresu Znojmo se senátorem Pavlem Štohlem.

Na setkání byli zástupci obcí mimo jiné informováni o projednávání aktuálních zákonů, například zákona o střetu zájmu, zákona o ochraně ovzduší, zákona o elektronické evidenci tržeb a další.

V průběhu setkání si účastníci schůzky vzájemně vyměnili svoje názory a připomínky k dalším zákonům, které v průběhu roku 2016 projednával Senát ČR, resp. připravovaným zákonům na rok 2017.

Jako bývalý aktivní sportovec se pochopitelně snažím podporovat zapojení dětí v regionu do sportování. Jak se říká, účel světí prostředky, takže se nebráním pořádání turnajů o pohár senátora v různých sportech.

V loňském roce to byly například turnaje pro mladší žákyně ve florbalu nebo pro žáky v malé kopané. Letos připravujeme opět turnaj ve florbalu, tentokrát pro žáky.

Premiérově bych rád pomohl uspořádat i závody pro mládež v lehké atletice.

V neděli 15. května 2016 uspořádala obec Suchohrdly společně s TJ Suchohrdly na místním fotbalovém hřišti za účasti pozvaných hostů slavnostní zahájení provozu odlehčovacího fotbalového hřiště s umělým povrchem.

Pozvání přijali mj. místostarosta města Znojma Jan Grois, senátor Ing. Pavel Štohl a předseda Okresního fotbalového svazu ve Znojmě Zdeněk Leitner.

Hosté společně se starostou obce a za dohledu chlapců fotbalové přípravky TJ Suchohrdly slavnostně přestřihli pásku a poté se uskutečnil první zápas chlapců z přípravky.

Ve dnech 9. – 17. dubna 2016 navštívila Čínskou lidovou republiky delegace Senátu PČR ve složení Zdeněk Škromach, Veronika Vrecionová, Jan Veleba a Pavel Štohl.

V Šanghaji se delegace zúčastnila slavnostního otevření české expozice na strojírenském veletrhu CCMT a jednala ve společnostech Huawei a CEFC.

V Hongkongu se senátoři setkali s předsedou a poslanci Legislativní rady, s hongkongskou Radou pro rozvoj obchodu (HKTDC), s českými firmami v rámci veletrhu s elektro zbožím, s evropskou obchodní komorou a s kanceláří CzechTourism.

V Pekingu proběhla jednání s Evropsko-čínskou obchodní komorou, Informační kanceláří Státní rady ČLR, s Výborem pro finance a hospodářství Všečínského shromáždění lidových zástupců a s Čínským lidovým poradním shromážděním.

Senátní delegace taktéž navštívila Farmu čínsko-česko-slovenského přátelství.

Beseda Postřehy senátora byla z časových důvodů přesunuta na červen 2016. Přesný termín bude upřesněn v závislosti na časových možnostech hosta besedy.

Děkujeme za pochopení.

V pondělí 21. 12. 2015 se uskutečnila schůzka starostů z okresu Znojmo se senátorem Pavlem Štohlem.

Na setkání byli zástupci obcí mimo jiné informováni o projednávání návrhu zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům ve znění pozdějších předpisů.

V průběhu setkání si účastníci schůzky vzájemně vyměnili svoje názory a připomínky k dalším zákonům, které v průběhu roku 2015 projednával Senát ČR.

Na závěr bylo přislíbeno, že obdobná schůzka se uskuteční i v následujícím roce.

V sobotu 5. 12. 2015 uspořádal místní sbor dobrovolných hasičů v Hostimi již pravidelný předvánoční turnaj v malé kopané pro hasičskou mládež z celého okresu „O pohár senátora“.

Vítězem turnaje v kategorii starších žáků a senátorský pohár získalo domácí družstvo z Hostimi. Domů ale odjížděli spokojeni všichni, protože každý účastník turnaje obdržel tašku plnou sladkostí.

V pondělí 3. 9. 2015 se v klubu Harvart uskutečnila beseda Postřehy senátora, kde Ing. Pavel Štohl se podělil s přítomnými o své dosavadní zkušenosti z působení v Senátu, nechal nahlédnout do zákulisí při projednávání zákonů.

Dne 29. 5. 2015 se konal 1. ročník turnaje mladších žákyň ve florbalu O pohár senátora. Turnaje se zúčastnilo celkem 9 družstev z celého znojemského okresu.

Vítězem se stala ZŠ Slovenská, která obdržela poukázku v hodnotě 10 000 Kč na vybavení florbalové výstroje. Na 2. místě skončila ZŠ Mládeže s poukázkou v hodnotě 7 500 Kč a 3. místo obsadila ZŠ nám. Republiky s poukázkou v hodnotě 5 000 Kč.

Poděkování za úspěšné uspořádání turnaje patří také městu Znojmu a florbalovému oddílu TJ Znojmo.

Dne 6. 3. 2015 se konal první den otevřených dveří, kde si zájemci mohli prohlédnout senátorskou kancelář a obrátit se s konkrétními dotazy a problémy přímo na senátora znojemského okresu.

Senátorská kancelář je otevřena již od listopadu 2014 a dny otevřených dveří se budou konat pravidelně jednou za čtvrt roku. Příchozí budou mít jistotu, že senátor bude osobně přítomen.

Zájemci se mohou domluvit s asistentem Jakubem Malačkou, který jim domluví osobní schůzku se senátorem i mimo tyto termíny.

V sobotu 6. 12. 2014 uspořádal místní sbor dobrovolných hasičů v Hostimi již pravidelný předvánoční turnaj v malé kopané pro hasičskou mládež z celého okresu.

Obliba turnaje rok od roku stoupá a tak se letošního ročníku zúčastnilo rekordních 27 družstev, což znamená sto šedesát dětí ve věku od šesti do patnácti let.

Na úspěšné organizaci turnaje má velkou zásluhu vedoucí hasičské mládeže okresu a zároveň velitel SDH Hostim pan Rudolf Souček.

Aby se turnaj mohl uskutečnit, je potřeba zajistit také sponzory. Kromě tradičního sponzora MUDr. Milana Špačka se letos hlavním sponzorem stal senátor za okres Znojmo pan Pavel Štohl.

Vítězem turnaje v kategorii starších žáků a senátorský pohár získalo družstvo Hostěradic. Domů ale odjížděli spokojeni všichni, protože každý účastník turnaje obdržel tašku plnou sladkostí.

Ve čtvrtek 20. listopadu hostila Základní škola a Mateřská škola ve Višňové mezinárodní workshop nazvaný Škola jako vzdělávací, kulturní a společenské centrum obce.

Nabídky k účasti na vzdělávací akci využilo 39 zástupců škol, zřizovatelů škol a neziskových organizací. Pozvání přijal i nově zvolený senátor za Znojemsko pan Ing. Pavel Štohl.

V den státního svátku 28. října 2014 jsme v obci Blížkovice slavnostně otevřeli nově zrekonstruované náměstí.

Ve čtvrtek 23. 10. 2014 jsme slavnostně otevřeli nově zrekonstruované náměstí ve Vranově nad Dyjí.